Artykuł sponsorowany

Czym są stałe urządzenia gaśnicze gazowe dla pomieszczeń elektrycznych i szaf?

Czym są stałe urządzenia gaśnicze gazowe dla pomieszczeń elektrycznych i szaf?

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe to nowoczesne rozwiązanie stosowane w celu zabezpieczenia pomieszczeń elektrycznych oraz szaf przed pożarami. Ich działanie polega na wykorzystaniu specjalnych substancji gaszących, które skutecznie tłumią ogień, jednocześnie nie powodując uszkodzeń sprzętu elektronicznego. W Polsce coraz częściej można spotkać się z tym rodzajem zabezpieczeń, co świadczy o rosnącej świadomości zagrożeń pożarowych i dbałości o bezpieczeństwo.

Zasada działania stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe działają na zasadzie wykrywania wzrostu temperatury lub obecności dymu w monitorowanym pomieszczeniu. Po przekroczeniu ustalonego progu następuje automatyczne uruchomienie systemu gaszenia, który za pomocą specjalnych dysz rozpyla substancję gaszącą. Najczęściej stosowanymi gazami są heksafluorek siarki (SF6), azot (N2) oraz mieszaniny inergenów. Dzięki temu, że gazy te są niepalne, nieprzewodzące i niekorozjogenne, nie powodują one uszkodzeń sprzętu elektronicznego ani infrastruktury.

Jakie są zastosowania i zalety stałych urządzeń gaśniczych?

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe dla pomieszczeń elektrycznych i szaf są szczególnie polecane do zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia elektryczne o dużym zagrożeniu pożarowym. Przykładami takich miejsc mogą być stacje transformatorowe, rozdzielnie energetyczne, centra danych czy serwerownie. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju systemów gaszenia możliwe jest skuteczne i szybkie ugaszenie pożaru, co minimalizuje ryzyko strat materialnych oraz przestojów w pracy.

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych gazowych niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, są one bardzo skuteczne w gaszeniu pożarów klasy A, B i C, czyli takich, które dotyczą materiałów stałych, cieczy palnych oraz gazów. Po drugie, nie powodują one uszkodzeń sprzętu elektronicznego ani infrastruktury, co jest kluczowe w przypadku pomieszczeń zawierających drogie i newralgiczne urządzenia. Po trzecie, są one przyjazne dla środowiska. Większość stosowanych substancji gaszących jest biodegradowalna i nie wpływa negatywnie na otoczenie.