Artykuł sponsorowany

Jakie są rodzaje materiałów siewnych?

Jakie są rodzaje materiałów siewnych?

W rolnictwie jednym z kluczowych aspektów wpływających na plony i jakość upraw jest wybór odpowiedniego materiału siewnego. Materiał siewny to nasiona, cebule, kłącza czy sadzonki roślin, które są przeznaczone do wysiewu lub sadzenia w celu uzyskania plonów. W Polsce stosuje się różne rodzaje materiałów siewnych, które można podzielić na kilka kategorii. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tym kategoriom oraz omówimy ich charakterystykę oraz zastosowanie w praktyce rolniczej.

Rodzaje i charakterystyka najpopularniejszych materiałów siewnych

Materiały siewne cechują się różnymi parametrami, takimi jak czystość, zdrowotność, siła kiełkowania, masa tysiąca nasion czy zawartość biologicznie czynnych substancji. Wybór odpowiedniego materiału siewnego ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu uprawy, dlatego warto poznać jego rodzaje i właściwości. Materiały siewne dzielą się na trzy główne grupy, mianowicie na materiały siewne kwalifikowane, niekwalifikowane oraz materiały siewne własne. Każda z tych grup charakteryzuje się innymi parametrami oraz zastosowaniami.

Materiały siewne kwalifikowane to nasiona, które spełniają określone wymagania jakościowe i zdrowotne, a także są odpowiednio oznakowane. W Polsce materiały siewne kwalifikowane podlegają kontroli przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Odmian. Materiały te dzielą się na dwie kategorie, tj. materiały siewne elitarno-szkółkarskie oraz materiały siewne podstawowe.

Materiały siewne elitarno-szkółkarskie to nasiona o najwyższej jakości, które pochodzą z upraw nasiennych prowadzonych przez wykwalifikowanych hodowców. Są one przeznaczone głównie do produkcji materiałów siewnych podstawowych oraz do dalszego rozmnażania w celu uzyskania nowych odmian. Materiały te charakteryzują się wysoką czystością, zdrowotnością oraz siłą kiełkowania.

Materiały siewne podstawowe to nasiona, które również spełniają określone wymagania jakościowe i zdrowotne, ale są niższej klasy niż materiały siewne elitarno-szkółkarskie. Są one przeznaczone do bezpośredniego wysiewu na polach uprawnych. Materiały te również są kontrolowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Odmian.

Materiały siewne niekwalifikowane to nasiona, które nie spełniają wymagań jakościowych i zdrowotnych, a także nie są odpowiednio oznakowane. Stosowanie takich materiałów siewnych może prowadzić do obniżenia plonów oraz jakości upraw, a także do rozprzestrzeniania się chorób roślin. W Polsce stosowanie materiałów siewnych niekwalifikowanych jest zabronione.

Materiały siewne własne to nasiona pozyskiwane przez rolników z własnych upraw. Stosowanie takich materiałów siewnych jest dozwolone pod warunkiem, że spełniają one określone wymagania jakościowe i zdrowotne oraz są przeznaczone wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa. W przypadku materiałów siewnych własnych rolnicy mają obowiązek zgłosić ich ilość oraz odmiany do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.